http://scoli.didactic.ro/scoala_de_arte_si_meserii_jirl_u_comuna_jirl_u

ŞCOALA GIMNAZIALĂ JIRLAUScoala Gimnazială Jirlau, județul BrailaPrezentareComuna Jirlău este situată în vestul judeţul Brăila şi este atestată documentar la 24 martie 1672 ( Arhivele Statului) când „ Baltă Albă vinde partea lui de moşie ( Jirlău şi Pleşcoi) stolnicului Mihalcea şi spătarului Dragoc". Numele actual al comunei s-ar datora jirloaielor de apă ce s-ar fi scurs fie din ploi şi zăpezi, fie datorate inundaţiilor Râului Buzău .Şcoala de Arte şi Meserii Jirlău datează încă din anul 1840 când funcţiona într-o chilioară, în casa unui ţăran, în locul numit ”Gheţărie”. Acolo numai băieţii frecventau şcoala.Primul învăţător al satului a fost Mihai Albuleţ, plătit de ţărani pentru grija şi ocrotirea copiilor. Numele său nu a fost dat uitării, până în 1864 când misiunea sa apostolică a fost preluată de învăţătorul Petrache Anghelescu, care a mutat şcoala în centrul satului pe actuala aşezare a localului, de lângă primărie. Clădirea avea pereţi de nuiele, două săli de clasă, o cancelarie şi o magazie. Acestea constituiau baza materială a şcolii pe vremea când în România era ministru, Titu Maiorescu. În anul 1912 se construieşte o nouă clădire cu trei săli de clasă şi o cancelarie din cărămidă şi fundaţii de beton.Conform legii lui Spiru Haret între anii 1908-1916 elevii, băieţi şi fete, învăţau 5 clase. Primul document scris, existent în arhiva şcolii datează din 1920-1921 şi conţine situaţia şcolară a elevilor la învăţătură. Prima menţiune scrisă se află la arhivele statului, Brăila în Dicţionarul Lehovari din care reese înfiinţarea şcolii Jirlău în anul 1874, restul arhivei fiind incendiată în împrejurări şi din motive necunoscute. Între anii 1964-1974 se începe, apoi se extinde construcţia a doua localuri de şcoală şi a grădiniţei, existente şi astăzi.marți, 24 aprilie 2018

Post vacant- aprilie, 2018


           


                          Nr.  704    / 23.04.2018Către
Inspectoratul Școlar Județean Brăila

Prin prezenta vă aducem la cunoștință, vacantarea începând cu data de 16.04.2018  până la data de  15.06.2018, a următorului post didactic:

Unitate de învățământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ JIRLĂU
Post didactic: ÎNVĂȚĂTOR
Nr. de ore: 20 ORE
Nivel de învățământ: PRIMAR

Vă solicităm publicarea postului în vederea ocupării sale în conformitate cu prevederile art. 103 din Metodologia -cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017-2018, aprobată prin OMENCȘ nr.  5739/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Menționăm că motivul vacantării postului didactic este CONCEDIU SARCINĂ ȘI LĂUZIE .
Înscrierea candidaților se face la secretariatul ȘCOLII GIMNAZIALE JIRLĂU, în perioada 25-27.04.2018 .
În eventualitatea organizării concursului/testării pentru ocuparea postului, proba scrisă va avea loc în data de 09.05.2018, la sediul ȘCOLII GIMNAZIALE JIRLĂU. Inspecția la clasă se va desfășura în data de 07.05.2018.  Interviul (în cazul candidaților fără studii corespunzătoare postului) se organizează dupa suținerea probei scrise, începând cu ora 13,00.
Director,
Prof. Bălan LicuțaNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu